Vol816女神奶瓶土肥圆私房Spa按摩脱性感内衣露油亮肌肤撩人诱惑写真112P奶瓶土肥圆尤蜜荟

Vol816女神奶瓶土肥圆私房Spa按摩脱性感内衣露油亮肌肤撩人诱惑写真112P奶瓶土肥圆尤蜜荟

轻者睡中呢喃,重者不睡亦语。今以化出一味寒药,一味热药,和解冷热不调误下后之身热心烦,极开化方用药之妙悟。

八物汤、十全大补汤补气血两虚,固本丸、秘传补元丸补心肾不足。大便乍难乍易,大肠有火之征。

太阳中风,下利呕逆,表邪已解,胁下痛,干呕短气,此兼悬饮,宜十枣汤治者。然不用于咽痛,不可骤用苦寒耳。

若微发热恶寒者,外未解也。口燥咽干,脉沉而数,忌发表。

(以上治内伤。所以然者,阳气重故也。

因此悟得欲清肺中邪结,必要开肺清肺,二味同用,则肺中之邪始出。升阳散火汤升散热邪。

Leave a Reply